דוחות כספיים לחברות

אייקון דוחות כספיים לחברות

שירותים נוספים

אחת הפעילויות המרכזיות של המשרד הינה עריכה וביקורת דוחות כספיים לתאגידים (חברות, מלכ"רים ושותפויות). רואי החשבון שלנו יערכו עבורכם את הדו"חות הבאים:

  • מאזן. דו"ח, הנדרש מחברות, על מצב העסק בסוף רבעון או שנה. המאזן כולל את הנכסים מצד אחד ואת ההתחייבויות וההון העצמי מהצד שני.
  • דו"ח רווח והפסד. דו"ח כספי הנדרש בסוף השנה ע"י רשויות המס מכל עוסק פטור או מורשה. הדו"ח מפרט את תוצאות הפעילות במשך השנה וכולל את סך המכירות של העסק, סך ההוצאות של העסק (כולל מיסים) ואת שורת הרווח או ההפסד הנקי.
  • דו"ח על השינויים בהון עצמי. דיווח על השינוי בעודפים, בדיבידנד, בהון המניות ועוד.
  • דו"ח תזרים מזומנים. דו"ח על תנועות המזומנים בדגש על הפעילות השוטפת, ההשקעה והמימון.

הדו"חות  משמשים את רשויות מס, משקיעים , בנקים  – וכלי לבחינה, ניתוח ושיפור ההתנהלות העסקית והפיננסית  של העסק. דו"חות חשבונאים מקצועיים מבטיחים כי העסק מתנהל כראוי מבחינה חשבונאית ועסקית. הדו"חות מוכנים ע"י צוות רואי חשבון בעלי ניסיון רב ביישום תהליכי ביקורת לדו"חות כספיים, בהתאם לתקינה הישראלית והבינלאומית.

מעוניינים בשירותי דוחות כספיים לחברות?
מלאו את הפרטים או התקשרו 03-9772717

תודה רבה!

קיבלנו את בקשתך,
ניצור קשר בהקדם האפשרי

לוגו אסנין דן - משרד רואי חשבון בשוהם