שאלות ותשובות

תושבים חוזרים ועולים חדשים

בעולם הגלובלי של היום, מעבר של אזרחים בין מדינות שכיח, אם זה למטרת לימודים, עבודה, חשיפה לתרבות חדשה, מסיבות כלכליות וכדומה. מדינת ישראל החליטה לעודד את הישראלים שעזבו לחו"ל לחזור ארצה באמצעות מתן הטבות שונות. בשנת 2008 חוקקה רפורמה מקיפה למתן הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים.

הוגדרו שלושה סוגים של תושבים חוזרים:

 1. תושב חוזר ללא זכויות – מי שביצע ניתוק תושבות ושהה בחול מעל שלוש שנים ומתחת לשש.
 2. תושב חוזר עם זכויות – מי שביצע ניתוק תושבות ושהה בחול מעל שש שנים ומתחת לעשר.
 3. תושב חוזר ותיק – מי שביצע ניתוק תושבות ושהה בחול מעל עשר שנים.

הטבות המס שניתנו במסגרת הרפורמה, כוללים בין היתר פטור ממס רווחי הון פטור מהכנסות פאסיביות לתקופה של חמש ועשר שנים בהתאמה לתושב חוזר עם זכויות ועד לפטור מדיווח ופטור ממס לעשר שנים מכלל ההכנסות מחול לתושב חוזר ותיק.

תושב חוזר הוא תושב ישראלי ששהה מחוץ לגבולות המדינה מעל לשנתיים וחוזר להתגורר בישראל……

מס הכנסה וביטוח לאומי

שיעורי המס בישראל מתחלקים לכמה סוגי הכנסה:

 • הכנסה ממשכורת, מעסק ומיגיעה אישית ליחידים – שיעורי מס פרוגרסיביים בהתאם לגובה ההכנסה. ככל שההכנסה עולה כך גם שיעורי המס. מדרגות המס הינם בין10% ל- 47% לא כולל מס יסף.
 • מס יסף ( מס עושר ) הנו בשיעור של 3% נוספים על הכנסות חייבות של יחידים ( לא על חברות ) מכל סוג מעל להכנסה שנתית של 698,280 ₪
 • הכנסה לתאגידים – שיעור המס בישראל לתאגידים ( חברות ) הינו 23% ונקרא מס חברות.
 • הכנסות מדיבידנד – מיסוי על הכנסות מדיבידנד הינו 30% לבעל שליטה מהותי ו-25% למי שאינו בעל שליטה מהותי.
 • רווחי הון – המיסוי על רווח הון הנו קבוע ועומד על 25%.
ההחלטה תלויה במספר משתנים. היקף הפעילות והרווחיות של העסק האם התא המשפחתי צורך את כל רווחי הפעילות האם קיימת חשיפה משפטית עלויות תפעול חברה יותר גבוהות משמעותית מתפעול תיק עצמאי. ניתן להתחיל לפעול כעצמאי ובהמשך לאחר שהפעילות מתבססת להעביר אותה לחברה.

מס ערך מוסף

עוסק פטור, הנו עצמאי בעל עסק שמחזור הכנסותיו השנתי אינו עולה על 107,692 ₪ בשנת 2023 וסוג העסק אינו חלק מרשימת עיסוקים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים, לדוגמא, רואי חשבון, עורכי דין, רופאים, יועצים שונים ועוד.

עוסק פטור, אינו צריך לדווח או לשלם באופן שוטף לשלטונות מע"מ אלא רק פעם בשנה מדווח על כלל הכנסותיו בשנת המס הקודמת ובהנחה שלא עבר את תקרת ההכנסה של עוסק פטור לא יהיה חייב בתשלום למע"מ.

עוסק פטור הנו פטור רק ממע"מ ולא פטור מדיווח תקופתי ושנתי למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 יש מספר גורמים שאמורים להשפיע על ההחלטה

 1. אם עיקר הפעילות העסקית היא מול אנשים פרטיים, אז פעילות כעוסק פטור תאפשר להוזיל את מחיר השירות בגובה המע"מ.
 2. עלויות תפעול כעוסק פטור נמוכות יותר מעוסק מורשה.
 3. מצד שני, עוסק פטור נחשב בעל עסק קטן ולכן עשויה להיות לזה השפעה שיווקית שלילית.

תודה רבה!

קיבלנו את בקשתך,
ניצור קשר בהקדם האפשרי

לוגו אסנין דן - משרד רואי חשבון בשוהם